Denna webbplats använder cookies för att underlätta din användning av webbplatsen. Mer information

alira LWD-serie - Kombination av två dubbla luft / vatten-värmepumpar för utomhusinstallation

LWD 7050A/RX-HMD

SKU 100606H1202

Bästsäljaren - framtid klar med naturligt köldmedium.

Driftgräns flödestemperatur 20 ° C till 70 ° C
Rekommenderat tillämpningsområde värmekälla -22 ° C till 35 ° C

Värmepumparna rekommenderas för följande totala värmebehov:
LWD 5050A = ca. 14kW; LWD 7050A = ca. 16kW; LWD 7070A = ca. 14kW
LWD 9050A = ca. 18kW; LWD 9070A = ca. 20kW; LWD 9090A = ca. 22kW

För snabbare installation har systemet följande komponenter:

 • Värmepumpstyrenhet Luxtronik 2.0
 • Elektriskt värmeelement för stöd under uppvärmning och varmvattenberedning
 • Energieffektiv cirkulationspump
 • Inspelning av värmemängd
 • Säkerhetsmontering
 • Avstängningsventil (påfyllnings- och tömningsventil)
 • Valfritt lämplig för kylning upp till + 7 ° C flödetemperatur. Kylning är inaktiverad och kan aktiveras av installatören under idrifttagningen (endast RX-serien).
 • Fyllt med naturligt köldmedium R290

Ytterligare leverans:

 • Utomhusgivare
 • 8 m LIN-busskabel
 • 8 m styrkabel
 • 8 m m lastkabel

 

Nödvändiga tillbehör:


Hydraulikmodul Dual - HMD 2, HMD 2 / R
Hydraulikmodul Dual för att kombinera två LWD 50A till LWD 90A med Luxtronik 2.1-styrenhet, 9 kW elektriskt värmeelement, 2 energieffektiva uppvärmningscirkulationspumpar, säkerhetsmodul, isoleringshus, utomhusgivare och avstängningsventiler. Med detektering av värmemängd.
Två olika utgångsmängder kan kombineras med varandra.
Variant "R" lämplig för enheter med aktiv kylning (= RX-enheter).

 

 

SKU 100606H1202
Produkt LWD 7050A/RX-HMD
Temperatur upp till (°C) 70
Kylning Ja
Värmekälla L/W
Inomhus-/Utomhusupställning Utomhusuppställning
En- och Flerfamiljshus Ja
Flerfamiljshus Nej
Näring/Industri Nej
Nybygge Ja
Modernisering Ja
Bruksanvisning (400 V) SV
Styrenhet (Del 1) SV
Styrenhet (Del 2) SV
Tillbehör SV