Search is currently not available.

Tysk sekretesspolicy

Tysk sekretesspolicy

Tysk sekretesspolicy
Senast ändrad den 17 december 2014

Tysk sekretesspolicy för alpha innotec

1. Namn eller företag av den ansvariga organisationen

ait-deutschland GmbH

2. Verkställande direktör

Se Impressum 

2.1 Chef för IT-avdelningen

Siegfried Kornitzky

2.2 Data skyddsombudet

Thomas Rehme 

3. Adress för ansvarig organisation

Industriestraße 3
D-95359 Kasendorf
Telefon: +49 9228 / 9906-0
Fax: +49 9228 / 9906-189
E-Mail: infoNO SPAM SPAN!@alpha-innotec.de 

4. Avsedd användning av datainsamling, databearbetning eller dataanvändning

Syftet med datainsamlingen, bearbetningen och användningen är tillverkning, distribution, marknadsföring och utveckling av värmesystem. Data används för kommersiell bearbetning samt för reklam och marknadsundersökningar.

5. Beskrivning av målgrupp och data eller typer av uppgifter som berör dem

Grundläggande uppgifter av följande grupper som är insamlad, bearbetad och använd: Kunduppgifter (adress, kontaktuppgifter etc.) – Data för framtidsutsikter (särskilt intresse för produkter, adress) – Uppgifter om anställda, sökande, förmedlare/mäklare/byråer (speciellt personuppgifter för administration och kontroll) – Uppgifter om hyresgäster, affärspartners och representanter, uppgifter om leverantörer – Uppgifter för att uppfylla de syften som nämns i nr. 4

6. Mottagare eller typer av mottagare som kan få uppgifter
  • Offentliga institutioner som tar emot data på grund av lagbestämmelser(t.ex. socialförsäkringen)
  • Interna avdelningar som ingår i verkställande och uppfyllande av respektive affärsprocesser
  • Externa entreprenörer (tjänsteföretag) enligt §11BDSG
  • Ytterligare externa partier, t.ex. partners, i den ordning som utfärdats av kundaktivitet
7. Tidsbegränsning för radering av data

Lagen kräver vissa skyldigheter och deadlines. Vid slutet av dessa tidsbegränsningar kommer respektive data raderas, om de inte längre behövs för att uppfylla kontraktet. Om data inte är relaterad till detta, kommer det att raderas när syftet är utelämnad.

8. Överföring preliminära uppgifter till tredjeländer (länder utanför EU)

Planerad: Ja. För att uppfylla kontrakt, avtalsförhållanden för tillämpning av rådgivning och stöd för personer som är inblandade, överförs data till tredjeländer.