Search is currently not available.

Tappvarmvattenberedare - WWS 303

15007701

kW: -

Tappvarmvattenberedare med laddslinga speciellt framtagen för värmepump.
Alla tappvarmvattenberedare är emaljerade enligt DIN 4753, har korrosionsanod och är värmeisolerade.
Tappvarmvattengivare för styrsystemet Luxtronik 2 ingår i leverans.

tappvarmvattenberedare 300 l, med 3,5 m2 värmeväxlare.
Användbar upp till 15 kW. Anslutningar R 1 1/4", Vikt 135 kg, Nominell volym 290 liter

Energieffektivitetsklass WWS 303: C

Länk till EU-försäkran

Länk till manual.

 

Obligatorisk information om återvinning:
Lämna avfallshanteringen av emballaget till den installatör som installerade produkten eller till särskilda avfallsstationer. När produkten är uttjänt får den inte slängas bland vanligt hushållsavfall. Den ska lämnas in till särskilda avfallsstationer eller till återförsäljare som tillhandahåller denna typ av service. Felaktig avfallshantering av produkten från användarens sida gör att administrativa påföljder tillämpas i enlighet med gällande lagstiftning.

Artikelnummer 15007701
Produkt WWS 303
Produkt Serie Tappvarmvattenberedare
Inomhus-/Utomhusuppställning Inomhusuppställning
Kylning Nej
En- och Flerfamiljshus Ja
Flerfamiljshus Ja
Näring/Industri Ja
Nybygge Ja
Modernisering Ja
Det finns inga tillgängliga filer för denna produkt. Dessa kommer inom kort.