Search is currently not available.

Multifunktionstank - MFS 600 S

15028001

kW:

OBS. För multifunktionstanken får ett hetvattenflöde av 5 m3/h inte överskridas.
OBS. Vid förekomst av integrerat expansionskärl i värmepump eller innemodul kan detta vara otillräckligt och behov av ytterligare expansionskärl kan föreligga.


multifunktionellt utjämningskärl, 600 l, för uppvärmning, tappvarmvattenberedning enligt konstantflödesprincip, solvärmeanslutning, tappvarmvattencirkulation, extern energikälla

För värmepump med max flöde av 5 m3/h, Solaranlagen, Solvärme och fastbränslepannor till 10 kW.
vikt 140 kg med isolering. I leverans 2 givare för varmvatten och värme.

Artikelnummer 15028001
Produkt MFS 600 S
Produkt Serie Multifunktionstank
Inomhus-/Utomhusuppställning Inomhusuppställning
Kylning Nej
En- och Flerfamiljshus Ja
Flerfamiljshus Ja
Näring/Industri Ja
Nybygge Ja
Modernisering Ja
Det finns inga tillgängliga filer för denna produkt. Dessa kommer inom kort.